Η Διαδικαστική Θεωρία της Ορθότητας του Ρ. Αλεξυ

Η Διαδικαστική Θεωρία της Ορθότητας του Ρ. Αλεξυ – Θεμελίωση και Εφαρμογή της. Μια κριτική θεώρηση (Κωνσταντίνος Π.Παπαδιαμάντης) «Ποιος κρίνει τους κριτές; Πώς ξέρουμε ότι το ορθό είναι ορθό, ή διαφορετικά: μπορούμε να επεξεργαστούμε μια μέθοδο, η εφαρμογή της οποίας αρκεί για να μας οδηγήσει σε μια ορθολογική απόφαση; Πώς θα την επεξεργαστούμε και πώς θα θεμελιώσουμε τον ορθολογικό της χαρακτήρα; Μία από τις πιο επεξεργασμένες απαντήσεις στα παλιά αυτά ερωτήματα της πρακτικής φιλοσοφίας αλλά και της μεθοδολογίας του δικαίου έδωσε το 1978 ο Robert Alexy, επεξεργαζόμενος και προτείνοντας τη "διαδικαστική" θεωρία της ορθότητας. 
Μία κριτική παρουσίαση της θεωρίας αυτής, της θεμελίωσης αλλά και της εφαρμογής της στην πράξη επιχειρείται στο παρόν έργο. Πρόκειται για ένα παλιότερο κείμενο που για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε ξεχωριστό τομίδιο». (εκδόσεις Σάκκουλας)

Σχόλια