Χορήγηση αδειών και κλείσιμο φακέλων κατά τη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων

Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έχει ως εξής: Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης, Κρατούμενοι (Ποινικά)-Αυτόφωρα  – Αντιρρήσεις (Διοικητικά), Παραγραφές - Προθεσμίες
Αναστολές πλειστηριασμών, Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή. Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό. Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.
Αναβολές: Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, το κλείσιμο των φακέλων, λόγω της πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από 25/11 έως 3/12/2014, για τις υποθέσεις που δικάζονται 24 και 25/11/2014 θα γίνει στις 5-12-2014.
Για τις λοιπές υποθέσεις το κλείσιμο θα γίνει στις 8-12-2014.
Στο Εφετείο Αθηνών το κλείσιμο των φακέλων θα γίνει την 4-12-2014 έως τις 12 το μεσημέρι.
Aνακοίνωση από το Πρωτοδικείο Αθηνών:
Λόγω της αποχής των δικηγόρων μέχρι και τις 3/12/2014 το κλείσιμο των φακέλων (μετά την συζήτηση)
 θα γίνει ως εξής:
Α) ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΣΥΖΗΤΗΣΗ                          ΠΙΝΑΚΙΑ                                                            ΚΛΕΙΣΙΜΟ
10/11/2014           ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αα και Ακ                  04/12/2014  8ήμερο
11/11/2014           ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ Γ και ΓΚ                      05/12/2014  8ήμερο 
12/11/2014           ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΤ                                      08/12/2014  8ήμερο 
13/11/2014           ΕΝΟΧΙΚΟ Η                                           09/12/2014  8ήμερο
17/11/2014           ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αα και Ακ                 11/12/2014  8ήμερο
18/11/2014           ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ Γ και ΓΚ                      12/12/2014  8ήμερο
Β) Για το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και για όλες τις διαδικασίες που έχουν 3ήμερο κλείσιμο για τον υπολογισμό των 3 εργασιμων ημερών (αφαιρούνται) και δεν υπολογίζονται οι μέρες αποχής των δικηγόρων.   
Γ) Εξυπακούεται ότι αν τυχόν δικαστεί κατόπιν άδειας κάποια υπόθεση ο φάκελος κλείνει κανονικά (3 εργάσιμες ή 8 εργάσιμες ημέρες) υπολογιζομένων και των ημερών της αποχής. 
Δ) Για τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει η προθεσμία που ορίζει ο δικαστής.

Σχόλια