Δικαστής δεν ανέβαλε δίκη μετά το θάνατο του δικηγόρου της υπόθεσης - Καταδίκη του γεγονότος από τον ΔΣΑ

Δικαστής αρνήθηκε να αναβάλλει την εκδίκαση υπόθεσης παρ' ότι η αναβολή ζητήθηκε επειδή πέθανε αιφνίδια ο δικηγόρος που την είχε αναλάβει. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία "με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζει την έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία  για την απαράδεκτη και προκλητική  συμπεριφορά της δικαστού Ευαγγελίας Μαρμαρά, κατά τη συνεδρίαση της 26 Σεπτεμβρίου 2014, στο πινάκιο ΖΔ(αυτοκινήτων), του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Η εν λόγω δικαστής απέριψε αυθαιρέτως και αντιδικονομικώς αίτημα αναβολής της δίκης, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι που παρέστησαν, της επεσήμαναν επανειλημμένα(επιδεικνύοντας μάλιστα και το σχετικό έγγραφο)  ότι η αναβολή ζητείται λόγω του αιφνιδίου θανάτου του συναδέλφου δικηγόρου που χειριζόταν τον σχετικό φάκελο. Με την απόφαση της η δικαστής παραγνώρισε ότι ο θάνατος του πληρεξουσίου δικηγόρου συνιστούσε λόγο βίαιης διακοπής της δίκης.
Η παντελώς αδικαιολόγητη εμμονή της δικαστού στην απόφαση της οδήγησε τελικά στη ματαίωση της συζήτησης. Ας σημειωθεί ότι η κ. Μαρμαρά, ζήτησε την συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων για να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Η πρωτοφανής για τη σκληρότητα της, συμπεριφορά της ως άνω εφέτου,  πέραν της ανθρώπινης διάστασης, συνιστά παραβίαση των δικονομικών κανόνων για την οποία τα αρμόδια δικαστικά όργανα οφείλουν να την ελέγξουν. Ο ΔΣΑ απευθύνθηκε θεσμικά, ως ώφειλε, στα όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και τους ζήτησε να πράξουν τα δέοντα. Ωστόσο μέχρι σήμερα, δεν έχει αναληφθεί εκ μέρους τους, καμία πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή.
Μετά από αυτά, ο ΔΣΑ εκδίδει ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει  στα μέλη του και να καταδικάσει την αυθαίρετη, αντιδικονομική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά της συγκεκριμένης δικαστού.
Τέλος, ο ΔΣΑ ανακοινώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για αποχή των δικηγόρων από τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων στις συνθέσεις των οποίων μετέχει η κ. Μαρμαρά".


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά