Πιστοποίηση "δικηγόρων ευρεσιτεχνίας" μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων προωθεί το Υπουργείο Παιδείας

Την πιστοποίηση  αποφοίτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ως εξειδικευμένων δικηγόρων ευρεσιτεχνίας (patent attorney), προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που έχει εισαχθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΔΣΑ σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Παιδείας έθεσε το θέμα της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 7 στοιχ. δ  του Νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και ζήτησε την άμεση απόσυρσή της. Στην επίμαχη διάταξη αναφέρεται ότι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), δημιουργείται γραφείο υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων των δημόσιων οργανισμών, το οποίο έχει σκοπό, μεταξύ άλλων:
«Την επεξεργασία στη βάση διεθνών προτύπων διαδικασιών διαμόρφωσης, σε συνεργασία με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, πλαισίου και προγραμμάτων εκπαίδευσης στη νομοθεσία της ευρεσιτεχνίας ελάχιστης διάρκειας τριών ετών καθώς και πιστοποίησης των αποφοίτων αυτών των προγραμμάτων, ως εξειδικευμένων δικηγόρων ευρεσιτεχνίας (patent attorney), ότι συνδυάζουν κατ΄ ελάχιστο ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις θετικής και νομικής κατεύθυνσης…» Ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το θέμα, ώστε να αρθούν τυχόν παρανοήσεις που αφορούν στη δυνατότητα άσκησης δικηγορίας από μη δικηγόρους, στον συγκεκριμένο τομέα. Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Σχόλια