ΣτΕ: Υποχρέωση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εντός 6 μηνών

Το ΣτΕ μετά από προσφυγή που έγινε από στελέχη και τον Πρόεδρο της Δράσης Θόδωρο Σκυλακάκη, με δικηγόρο τον Αντιπρόεδρο της Δράσης Τάσο Αβραντίνη, υποχρεώνει το κράτος να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες εντός 6 μηνών. Με την απόφαση της ολομέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας 1055/2014 το δικαστήριο: «Διαπιστώνει ότι η Διοίκηση έχει παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλομένη από το άρθρο 41.1 του Νόμου 1249 του 1982 έκδοση αποφάσεως αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας. Αναβάλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως και τάσσει στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προκειμένου να προβεί στην άνω οφειλόμενη ενέργεια».
Το Δικαστήριο ουσιαστικά έδωσε 6μηνη παράταση στο ΥΠ.ΟΙΚ αναφέροντας μάλιστα πως προβαίνει στην συγκεκριμένη κίνηση για να αποφευχθεί το «δημοσιονομικό σοκ» για τα έσοδα του Κράτους που θα προέκυπτε εάν κάτω από τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες έκανε δεκτή την προσφυγή φορολογουμένων πολιτών και ακύρωνε αναδρομικά τις αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα μετά το 6μηνο το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου για δει εάν έχει συμμορφωθεί ή όχι το υπουργείο Οικονομικών και να εκδώσει οριστική απόφαση.
Η πρώτη απόφαση 1055/14 αφορά προσφυγή της στελεχών, φίλων αλλά και του προέδρου της «Δράσης» Θόδωρου Σκυλακάκη με την οποία ζητούσαν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και η δεύτερη (4003/14) προσφυγή 13 φορολογούμενων πολιτών οι οποίοι έχουν ακίνητα σε διάφορα σημεία της χώρας και ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της Κυβέρνησης να εκδώσει -ανά διετία, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο 1249/1982- απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
Και στις δυο περιπτώσεις το σκεπτικό είναι πανομοιότυπο καθώς η Ολομέλεια (πρόεδρος ο Σωτήρης Ρίζος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτρης Σκαλτσούνης) έκρινε ότι: «υφίσταται παράνομη παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007». Και συνεχίζει: «Η παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας θα ήταν ακυρωτέα, κατ΄ αποδοχή προβαλλόμενου λόγου, και μάλιστα από τον χρόνο συντέλεση αυτής». Σημειώνουν όμως πως σταθμίζοντας αφενός τα έννομα συμφέροντα των πολιτών που προσέφυγαν στο ΣτΕ και αφ΄ ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, «συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει ότι πρέπει, αντί αναδρομικής ακυρώσεως, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια».
Λένε μάλιστα ότι «κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ιδίως από το 2011, οι τιμές των ακινήτων της χώρας μειώνονται» και επικαλούνται έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ η οποία για την πτώση των τιμών των ακινήτων αναφέρεται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2012 έφθασε η υποχώρηση των τιμών στο 27,9% και το 2013 στο 33,4%. : «…η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στην διάρκεια της κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση… η στρέβλωση η οποία προκαλείται από την ύπαρξη των αντικειμενικών αξιών που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τεχνική υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω μη ορθολογική πλέον συμπίεση των αξιών» (πηγή: capital.gr)

Σχόλια