Δικονομικά ζητήματα της δίκης χρησικτησίας

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συνεδριάσεις. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου και ώρα 20:00.

Πρόγραμμα:

20.00-20.05 Έναρξη εργασιών της συνάντησης από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καλαβρό

20.05-20.40 Εισήγηση Ειρήνης Λανταβού, Δ.Ν., Δικηγόρου : Δικονομικά ζητήματα της δίκης χρησικτησίας

20.40- 21.00 Γραπτές ερωτήσεις-παρεμβάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση μέχρι τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Σχόλια