Δικαστική δικαίωση ανεμβολίαστων εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή και αποστέρηση μισθού στην 1η ΥΠΕ Αττικής

Την ανάκληση της αναστολής εργασίας, που είχε επιβληθεί σε διοικητικούς υπαλλήλους της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε με προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με την απόφαση του πρωτοδικείου κρίθηκαν ως προδήλως παράνομες οι αποφάσεις του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ, και το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν εμπίπτουν στον κύκλο προσώπων που υπέχουν υποχρέωση σε εμβολιασμό για τον κορωνοϊό, καθώς δεν υπηρετούν σε δομές υγείας και απασχολούνται αποκλειστικά στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Για το λόγο αυτό, χορήγησε προσωρινή διαταγή, υποχρεώνοντας προσωρινά την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία τους στα καθήκοντα και στη θέση όπου εργάζονταν κατά την τελευταία ημέρα απασχόλησής τους, ισχυόντων κατά τα λοιπά των οριζομένων στις συμβάσεις εργασίας τους, τηρουμένων από αυτούς των εκάστοτε προβλεπομένων στο νόμο για την είσοδο των ανεμβολίαστων στην υπηρεσία τους μέτρων, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους έως τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 21/01/2022.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι απασχολούνταν με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με τις από 14/09/2021 αποφάσεις του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων τους με αποστέρηση του νομίμου μισθού τους.

Το σκεπτικό της απόφασης που τους έθεσε σε αναστολή ήταν ότι εντάσσονται στις κατηγορίες των εργαζομένων που προβλέπει ο Ν. 4820/2021 για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 206 του Ν 4820/2021, σε καθεστώς υποχρεωτικού εμβολιασμού, τίθενται οι απασχολούμενοι σε διάφορες μονάδες υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων, φροντίδας ατόμων με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, καθώς και όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (πηγή: epoli.gr)

Σχόλια