Nόμιμη η παρακολούθηση του email εργαζόμενου από τον εργοδότη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του (ΕΔΔΑ 12.1.2016, Bărbulescu v. Romania) ότι είναι νόμιμη η παρακολούθηση από τους εργοδότες των διαδικτυακών επικοινωνιών των υπαλλήλων τους κατά την ώρα της εργασίας τους. Ο προσφεύγων ήταν εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία και, κατόπιν αιτήματος του εργοδότη του, δημιούργησε λογαριασμό Yahoo Messenger, προκειμένου να επικοινωνεί με τους πελάτες της εταιρείας. Ο εργοδότης παρακολούθησε τα μηνύματα στο λογαριασμό αυτό, για μία εβδομάδα και σε εργάσιμες ώρες,
χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια προηγούμενη ενημέρωση του προσφεύγοντος,  ο οποίος είχε ανταλλάξει μέσω του λογαριασμού αυτού, σε εργάσιμες ώρες, μηνύματα με την μνηστή του και τον αδελφό του, για προσωπικά θέματα. Ο εργαζόμενος απολύθηκε, ως πειθαρχικό μέτρο, διότι, κατά παράβαση των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας, χρησιμοποίησε το κομπιούτερ του για προσωπικούς σκοπούς. Η αγωγή ακύρωσης της απόλυσης λόγω παράνομης παρακολούθησης των επικοινωνιών του από την εταιρεία απορρίφθηκε.
Ιδίως εν όψει του ότι του ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο του λογαριασμού του προσφεύγοντος στο Yahoo Messenger και αντίγραφο του μηνυμάτων του χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό μέσο στο πλαίσιο της εκδίκασης της παραπάνω αγωγής, το κατά το άρ. 8 της ΕΣΔΑ δικαίωμα σεβασμού του ιδιωτικού βίου και αλληλογραφίας του προσφεύγοντος βρίσκει εν προκειμένω εφαρμογή.
Στο πλαίσιο τέτοιας υπόθεσης, που αφορά θετικές υποχρεώσεις του κράτους, εξετάζεται αν ο εθνικός δικαστής προέβη σε δίκαιη στάθμιση μεταξύ, αφενός, του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού βίου και της αλληλογραφίας του προσφεύγοντος και, αφετέρου, των συμφερόντων του εργοδότη του. Εν προκειμένω, τα εθνικά δικαστήρια έκριναν ότι η πρόσβαση της εταιρείας στον επίμαχο λογαριασμό ήταν θεμιτή, με το εύλογο επιχείρημα ότι ο εργοδότης δικαιολογημένα υπέθετε ότι ο λογαριασμός θα περιείχε μηνύματα επαγγελματικής φύσης. Εξάλλου κρίθηκε ότι, είναι εύλογο για τον εργοδότη να ελέγχει αν οι μισθωτοί του εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, κατά τις εργάσιμες ώρες και δεν προκύπτει ότι η εταιρεία ήλεγξε περαιτέρω δεδομένα ή αρχεία στο κομπιούτερ του προσφεύγοντος, ο οποίος δεν έδωσε κάποια πειστική εξήγηση για τους λόγους χρήσης, για προσωπικούς σκοπούς, του επαγγελματικού του κομπιούτερ κατά τις εργάσιμες ώρες. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν προκύπτει παραβίαση των θετικών υποχρεώσεων του κράτους κατά το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. (humanrightscaselaw.gr)

Σχόλια