Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Επίκαιρα ζητήματα από το δίκαιο της απεργίας

Η Εταιρία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) στα πλαίσια των Επιστημονικών Συναντήσεων, διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016: Γ. Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Αθηνών, «Επίκαιρα ζητήματα από το δίκαιο της απεργίας», ώρα 19.00' , Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος, Αθήνα. Επόμενη επιστημονική συνάντηση: 26.5.2016:  Ph. Langlois, Ομ. Καθηγητής Παν/μίουNanterre (Παρίσι),
«Η συλλογική διαπραγμάτευση στη Γαλλία σήμερα», ώρα 19.00'.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...