Επιστροφή 23.359 ευρώ σε καταναλωτή από Κέντρο Αδυνατίσματος και Αισθητικής (ΣτΚ)

Καταναλώτρια υπέβαλε αναφορά κατά εταιρείας παροχής υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής για επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος των υπηρεσιών που είχε παραγγείλει, είχε προπληρώσει και μέρος αυτών (των υπηρεσιών) δεν
της παρασχέθηκαν λόγω καταγγελίας των συμβάσεών της.
Συγκεκριμένα, η καταναλώτρια είχε παραγγείλει υπηρεσίες αδυνατίσματος και αισθητικής, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις και προκαταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 27.457 ευρώ. Στη συνέχεια, αφού έκανε χρήση μέρους του προγράμματος, αποφάσισε να καταγγείλει τις συμβάσεις και ζήτησε να της επιστραφεί το κόστος του ανεκτέλεστου μέρους τους, όπως είχε δικαίωμα, βάσει της ισχύουσας  νομοθεσίας.
Με τη μεσολάβηση της Αρχής στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και ύστερα από δύο συναντήσεις στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, όπου έλαβε χώρα ενδελεχής έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων, η εταιρεία συμφώνησε να της επιστρέψει το συνολικό ποσό των 23.359 €.
Επισημαίνεται ότι το πρακτικό συμβιβασμού της Ανεξάρτητης Αρχής που διαπιστώνει τη συμφωνία των μερών για ύπαρξη απαίτησης μπορεί, μετά από την κατάθεσή του στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο για τη διασφάλιση της είσπραξης με αναγκαστική εκτέλεση. (synigoroskatanaloti.gr/ αρμόδιοι: Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή:Αθηνά Κοντογιάννη, Ειδική Επιστήμονας: Μαρία Χατζηγεωργίου)

Σχόλια