Χορήγηση αντιγράφων από φάκελο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα (Γνωμοδότηση)

Επί του ερωτήματος σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης που διεξήχθη από υπάλληλο, κατ’ εντολή διατάξαντος αυτή πειθαρχικώς προϊσταμένου, εάν είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων εκ του φακέλου, μετά την έκδοση της πορισματικής έκθεσης του διενεργήσαντος υπαλλήλου, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη συνεδρίαση της 27-7-2016 με πρόεδρο τη Μεταξία Ανδροβιτσανέα. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 216/2016 Γνωμοδότηση, η έκθεση του υπαλλήλου που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατ’ εντολή του πειθαρχικώς προϊστάμενου,
συνιστά εισήγηση προς αυτόν, η οποία δεν περατώνει τη διοικητική διαδικασία, και για το λόγο αυτό δεν είναι επιτρεπτή, στο στάδιο αυτό, η χορήγηση αντιγράφων εκ του φακέλου. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr