Μείωση υπέρογκης οφειλής στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση νερού (Σύσταση Συν. Καταναλωτή)

Σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. να προβεί σε μείωση της οφειλής καταναλωτή απέστειλε ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Στο πόρισμα του ΣτΚ, που έχει σκοπό τη συμβιβαστική επίλυσή της διαφοράς σχετικά με τη μείωση της οφειλής από καταγεγραμμένη κατανάλωση ύδατος, μεγέθους 714 κ.μ. και αξίας 3.255 ευρώ (μετά από μείωση της αρχικής οφειλής των 4.268) ευρώ από την εταιρεία για χρονικό διάστημα τριμήνου, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση,
αναφέρεται ότι προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης καταναλώσεων οι οποίες υπερβαίνουν τα 150 κ.μ. το τρίμηνο, εφόσον ειναι αυξημένες 100% σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση, μέσω της τιμολόγησής τους με μειωμένη κλίμακα κατανάλωσης (από 3,2 ευρώ ανα κ.μ. σε 1,1 ευρώ ανά κ.μ., βλ. 3.2.5 Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης (ΦΕΚ Β 552/2009) και εδ. (v) της παρ. 8 της υπ' αριθ. 15551/2006 απόφασης Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε.). Δείτε το πλήρες κείμενο της Σύστασης-Πορίσματος του ΣτΚ εδώ

Σχόλια