Δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Έκθεση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή

Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, μέλος του οποίου είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, δημοσίευσε ειδική έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών για το 2015 με αντικείμενο “Λαμβάνουν οι καταναλωτές την αποζημίωση που δικαιούνται και με τι κόστος;” Τα πιο συχνά παράπονα των καταναλωτών αφορούν μεγάλες καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των πτήσεων σε ποσοστό 69%, φθορές ή απώλειες αποσκευών σε ποσοστό 21% ή ακυρώσεις πτήσεων σε ποσοστό 15%. Από τους καταναλωτές που έχουν
αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα ποσοστό 57% ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες τα χειρίστηκαν είτε σε επίπεδο υποστήριξης-βοήθειας (48%) είτε σε επίπεδο αποζημίωσης (55%).
Η Έκθεση του Δικτύου των Ε.Κ.Κ. επισημαίνει ως προβληματικό για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών το γεγονός ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρίες δεν παρέχουν διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων παρά μόνο τηλέφωνα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μη μπορούν οι καταναλωτές να κρατήσουν αντίγραφο του παραπόνου που έχουν υποβάλει. Το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένες ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας. Πολλοί καταναλωτές διαμαρτύρονται για μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση των αεροπορικών εταιρειών ή για τυποποιημένες απαντήσεις που δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη καταναλωτική διαφορά ή για τηλεφωνικές γραμμές είναι διαρκώς κατειλημμένες ή που δεν απαντά το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας. Άλλες φορές ο καταναλωτής πρέπει να ανατρέχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας για να δει ποια μορφή επικοινωνίας προκρίνει αυτή, διαφορετικά δεν λαμβάνει απάντηση.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις αερομεταφορές στοχεύει στο να παρέχονται ενιαία, τυποποιημένα και άμεσα μέτρα αποζημιώσεων για όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας εθνικής ή τυχόν διαφορετικών συμβατικών δεσμεύσεων. Δείτε εδώ την Έκθεση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή για τα Δικαιώματα των Επιβατών των Αερομεταφορών – 2015
(eccgreece.gr)

Σχόλια