Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Πρακτικό συμβιβασμού που αφορά ακίνητο και μεταγραφή αυτού (Γνωμοδότηση Εισ.ΑΠ)

Στο ερώτημα αν το πρακτικό συμβιβασμού κατ’ άρθρο 209 ΚΠολΔ, όταν αφορά σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, μεταγράφεται στα βιβλία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου καταχωρείται στα αρμόδια Κτηματολογικά βιβλία γνωμοδότησε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Παρασκευαϊδης με την υπ’ αρ.1/2016 Γνωμοδότηση. Όπως προκύπτει από τη γνωμοδότηση, ο εξώδικος συμβιβασμός, όταν αφορά ακίνητο, δεν απαιτείται να περιαφεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Σχετικά με το θέμα της
μεταγραφής, με δεδομένο ότι ο συμβιβασμός των άρθρων 209 επ. ΚΠολΔ, έχει τα αποτελέσματα του δικαστικού συμβιβασμού, προκύπτει ότι μεταγραπτέο είναι και το πρακτικό ενός τέτοιου συμβιβασμού, όσον αφορά ακίνητο. Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...