Θέματα που ανακύπτουν από άδειες που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή πάγκων και την επιβολή σχετικών τελών εκ μέρους των Δήμων (Γνωμοδότηση)

Για τα θέματα που ανακύπτουν από άδειες που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή πάγκων, και την επιβολή σχετικών τελών εκ μέρους των Δήμων γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην υπ αρ.99/2016 Γνωμοδότησή του. Όπως αποφάνθηκε το ΝΣΚ, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου, εντός των ορίων του οποίου ασκείται η δραστηριότητα πώλησης ειδών τα οποία προσφέρονται προς κατανάλωση
εντός καταστήματος ή σε πακέτο, εφόσον κατά τη σχετική άδεια διατίθενται πάγκοι ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός καταστήματος, και ασχέτως του φορέα που χορήγησε την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και της διαμορφώσεως του καταστήματος, έχει την υποχρέωση να εξετάζει διακεκριμένα τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου να επιβάλει τα σχετικά τέλη. Σε κάθε ειδικότερη περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζεται η κατάλληλη, τεχνικώς δυνατή και νομικώς επιτρεπόμενη, λύση, η οποία να διασφαλίζει την εξεύρεση και απόδειξη - τεκμηρίωση της φορολογητέας ύλης, προς επιβολή του επίμαχου τέλους, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου. Ειδικότερη απάντηση, εν όψει της ελλείψεως στοιχείων, της πληθώρας και της πολυπλοκότητας των πιθανών περιπτώσεων και της αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων, δεν μπορεί δοθεί. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια