Δεν δικαιούνται οι δικαστές την 3μηνη άδεια ανατροφής τρίτου τέκνου μετ' αποδοχών (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Στο ερώτημα αν δικαστική λειτουργός δικαιούται τρίμηνης άδειας με αποδοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.20 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και των άρθρων 51 παρ.2 και 53 παρ.1 του Υπαλληλικού Κώδικα, απάντησε με την υπ’ αρ. 75/2016 Γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όπως αναφέρει η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ο Υπαλληλικός Κώδικας και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ρυθμίζουν αυτοτελώς και με διαφορετικό τρόπο τη γονική άδεια ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές, γι αυτό και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και στον τρίτεκνο ή πολύτεκνο δικαστικό λειτουργό το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 53 του Υ.Κ. που προβλέπει ότι τρίμηνο διάστημα της χορηγούμενης στον γονέα δημόσιο υπάλληλο άνευ αποδοχών άδειας ανατροφής καλύπτεται με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω. Συμπερασματικά, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση ειδικής τρίμηνης άδειας με αποδοχές στην αιτούσα δικαστική λειτουργό για ανατροφή τρίτου τέκνου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.20 του ν.1756/1988 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 51 παρ.2 και 53 παρ.1 του ν.3528/2007. [legalnews24.gr] Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια