Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Νέα Εγκύκλιος για το Νόμο των Υπερχρεωμένων με Υπόδειγμα Κατάστασης Οφειλών και Κωδικοποίηση του ν.3869/2010

Εγκύκλιο (ΠΟΛ.1036/18-3-2016) με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει» εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αναλυτική εγκύκλιο γίνεται μεταξύ άλλων συνοπτική περιγραφή της
διαδικασίας διευθέτησης οφειλών κατά τον ν. 3869/2010, περιγραφή των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης κατά το στάδιο πριν από την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ενώ αναφέρεται επίσης η διαδικασία για την επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο, τις ενέργειες της φορολογικής διοίκησης από την επίδοση στο Δημόσιο αίτησης του ν. 3869/2010, τις έννομες συνέπειες από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης και την παρακολούθηση από τη φορολογική διοίκηση της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται δύο χρήσιμα Παραρτήματα: Το Υπόδειγμα «Αναλυτικής Κατάστασης Βεβαιωμένων Οφειλών» και η Κωδικοποίηση άρθρων 1-17 ν. 3869/2010, όπως ισχύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης

Κύπρος. Στα πλαίσια των στόχων και προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναι...