Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Νέα Εγκύκλιος για το Νόμο των Υπερχρεωμένων με Υπόδειγμα Κατάστασης Οφειλών και Κωδικοποίηση του ν.3869/2010

Εγκύκλιο (ΠΟΛ.1036/18-3-2016) με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει» εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αναλυτική εγκύκλιο γίνεται μεταξύ άλλων συνοπτική περιγραφή της
διαδικασίας διευθέτησης οφειλών κατά τον ν. 3869/2010, περιγραφή των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης κατά το στάδιο πριν από την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ενώ αναφέρεται επίσης η διαδικασία για την επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο, τις ενέργειες της φορολογικής διοίκησης από την επίδοση στο Δημόσιο αίτησης του ν. 3869/2010, τις έννομες συνέπειες από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης και την παρακολούθηση από τη φορολογική διοίκηση της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται δύο χρήσιμα Παραρτήματα: Το Υπόδειγμα «Αναλυτικής Κατάστασης Βεβαιωμένων Οφειλών» και η Κωδικοποίηση άρθρων 1-17 ν. 3869/2010, όπως ισχύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Διαγραφή οφειλής 1022 ευρώ από αυξημένη κατανάλωση σε εξοχική κατοικία (ΣτΚ)

Διαγραφή οφειλής ύψους 1.022 ευρώ από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος σε εξοχική κατοικία: Ο καταναλωτής διαθέτει μικρό εξοχικό σπ...