Ευθύνη δημόσιου νοσοκομείου σε αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς (ΣτΠ)

Δικαστική απόφαση υποχρεώνει δημόσιο νοσοκομείο να καταβάλει αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς, βασιζόμενη και σε πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ασθενής υποβλήθηκε σε εγχείριση σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια
της οποίας σημειώθηκε επιπλοκή με αποτέλεσμα, παρά την εισαγωγή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας να επέλθει ο θάνατος. Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας συνέταξαν πόρισμα με τελική πρόταση να κινηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης του γιατρού διότι δεν ενημέρωσε λεπτομερώς ως όφειλε για την επέμβαση την ασθενή.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την υπόθεση τα έτη 2000-2001 και με αφορμή την πρόσφατη έκδοση δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, επισημαίνει εκ νέου από τη μια τη νομική υποχρέωση των διοικήσεων των δημόσιων νοσοκομείων να διερευνούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των ιατρών ανεξάρτητα από την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών και από την άλλη τη νομική υποχρέωση για σαφή και κατάλληλη ενημέρωση του ασθενούς ως προϋπόθεση της συγκατάθεσης αυτού στη θεραπεία.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση διαπιστώθηκε ευθύνη του ιατρού διότι επέλεξε μη ενδεδειγμένη ιατρικά μέθοδο χωρίς να προβεί σε ενημέρωση του ασθενούς και να λάβει και τη συγκατάθεση αυτού και χωρίς ενημέρωση και έγκριση από την επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου. Το δικαστήριο επιδίκασε μεγάλο ποσό αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια του θύματος που καλείται η διοίκηση του νοσοκομείου να καταβάλει.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, για την εν λόγω υπόθεση είχε στείλει σειρά εγγράφων στη διοίκηση του νοσοκομείου και στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών του ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εκκινήσουν και να ολοκληρωθούν τελικά οι διαδικασίες για την πειθαρχική ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Επίσης σε σχετικό πόρισμα είχε τονίσει από τη μια την αρμοδιότητα της επιστημονικής επιτροπής του δημόσιου νοσοκομείου για έγκριση νέων μεθόδων θεραπείας και από την άλλη το γεγονός ότι η προσβολή υποχρέωσης ενημέρωσης του ασθενούς θεμελιώνει ιατρική ευθύνη. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν και το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου, Ειδική επιστήμονας: Κατερίνα Μαρκετάκη/ synigoros.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά