Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση - Αναδρομικότητα διορισμού υπαλλήλου (ΝΣΚ)

Στο ερώτημα εάν στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Διοίκησης με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υποχρεούται η διοίκηση να προσδώσει αναδρομική ισχύ στο διορισμό υπαλλήλου και σε καταφατική απάντηση σε ποιο ακριβώς χρονικό σημείο θα ανατρέξει ο διορισμός, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αρ. 31/2016 Γνωμοδότηση. Όπως αποφάνθηκε το ΝΣΚ, σε περίπτωση ακύρωσης διοικητικής πράξης με δικαστική απόφαση, η Διοίκηση έχει υποχρέωση, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης, να προβεί σε διορισμό του
υπαλλήλου αναδρομικά, ανατρέχοντας στο χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης που ακυρώθηκε, χωρίς να ασκεί οποιαδήποτε επίδραση ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης κατανομής που εκδόθηκε για το συγκεκριμένο υπάλληλο. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...