Προδικαστικό ερώτημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την περικοπή των συντάξεων των δικαστών

Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα κρίνει το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 6 περ. στ΄ και 7 του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν περικοπές μισθών και συντάξεων των δικαστικών λειτουργών.
Το προδικαστικό
ερώτημα (άρθρο 91 παρ. 2 ν. 4129/2013) αφορά σε ένσταση συνταξιούχου δικαστή, με την οποία ο ενιστάμενος (Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου), ζητεί την εξαφάνιση της από 4.2.2013 απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία αποφασίστηκε η παρακράτηση σε 6 μηνιαίες δόσεις από τη σύνταξή του του ποσού των 3.906,42 ευρώ, το οποίο φέρεται ότι εισέπραξε αχρεωστήτως, ως εκ της αναδρομικής αναπροσαρμογής (μείωσης) της σύνταξής του.
Όπως αναφέρεται στη σχετική πράξη του Α’ κλιμακίου του ΕΣ, οι εν λόγω διατάξεις αναπροσαρμογής των μισθών και συντάξεων των δικαστικών λειτουργών αντίκεινται στις διατάξεις του Συντάγματος που επιτάσσουν ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστών και των συνταξιούχων δικαστών και για το λόγο αυτό το τεκμήριο συνταγματικότητας των διατάξεων αυτών που αφορά τους υπόλοιπους συνταξιούχους δεν ισχύει για τους συνταξιούχους δικαστές.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «οι εφαρμοστέες διατάξεις της περιπτώσεως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014, όπως αυτή ετέθη με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4307/2014, και της περιπτώσεως ζ΄ της ίδιας παραγράφου 1, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ίδιο ως άνω άρθρο 86 παρ. 7 του ν. 4307/2014, κατά το μέρος που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς, αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος και στις εξειδικεύουσες αυτές, ως προς την δικαστική εξουσία, διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών και συνακόλουθα των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, προς την αρχή του κράτους δικαίου και 4 τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., από τα οποία, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος, συνάγεται η υποχρέωση συμμορφώσεως των οργάνων της Πολιτείας προς τις δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και προς τις αποφάσεις 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος που αφορά τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και 4327/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε η παρεχόμενη δικαστική προστασία να είναι αποτελεσματική, προς τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 Συντάγματος), καθώς και την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κρίση η οποία συνεπάγεται την ανατροπή του τεκμηρίου συνταγματικότητας διατάξεων αφορωσών στο ύψος των συντάξεων ευρείας κατηγορίας δικαιούχων, με προφανείς και σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις».

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
να μας πουν τι κανανε το διαστημα 1999-2010,όταν περναγε η σαρα και η μαρα απο δημοσιες συμβασεις με έλεγχο της πλακας απο το Ελεγκτικο Συνεδριο και ζημιωθηκε η χωρα δισεκατομμύρια από τα σκάνδαλα και απο την δικη τους ανικανοτητα ή και δεν ξερω τι άλλο.. θελουν και συνταξεις μετα από την τοση αποτελεσματικότητα τους και αυτοι...χωρα που βυθιζεται στον παρτακισμο σε ολα τα επιπεδα