Παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας από εταιρία κινητής τηλεφωνίας (Α' δημοσίευση)

Απόφαση 89/2017 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α'Δημοσίευση): Παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- Στο δικαίωμα πρόσβασης εμπίπτει και το δικαίωμα του υποκειμένου να λάβει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τον αφορούν - Παράβαση λόγω παροχής αντιφατικών απαντήσεων του υπευθύνου  επεξεργασίας - Παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας κατόπιν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης υπαλλήλου για καταχώρηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας- Χρήση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και χρέωση αυτής χωρίς σχετική εξουσιοδότηση- Παραβίαση ασφάλειας δεδομένων- Μη εύλογο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για διατήρηση δεδομένων πιστωτικών καρτών - Επιβάλλει πρόστιμο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας.  Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ
*Την υπόθεση χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο Νεκτάριος Ι.Πολυχρονίου & Συνεργάτες

Σχόλια