Oι αλλαγές στο Σωφρονιστικό σύστημα και στα Καταστήματα κράτησης με το νόμο 4356/2015

Με τα άρθρα 38-45 του πρόσφατου Νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ Α' 181/24-12-2015, Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις) προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης. Ειδικότερα προβλέπεται: Άρθρο 38: Διάθεση κατασχεθέντων, δημευθέντων προϊόντων σε Καταστήματα Κράτησης
Τα κάθε είδους προϊόντα λαθρεμπορίας που κατάσχονται, δημεύονται ή περιέρχονται ως αζήτητα στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είναι πρόσφορα για κάλυψη αναγκών κρατουμένων, μπορούν να διατίθενται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), σε Καταστήματα Κράτησης για τις ανάγκες των άπορων κρατουμένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Αρθρο 39. Τροποποίηση του π.δ. 62/2014
Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 62/ 2014, ως εξής:
«1. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνών και θα αφορά: α) έως πενήντα (50) κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. β) Έως πενήντα (50) κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα ή κρατούμενες που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. γ) Έως εκατό (100) υποδίκους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους. Στον ως άνω αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα, οι οποίοι δηλώνουν κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, για να εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης παραμονής στην κατοικία τους. Στον ίδιο αριθμό συμπεριλαμβάνονται και υπόδικοι ή κατάδικοι φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, στους οποίους χορηγείται άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα. δ) Έως 50 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο 105 παράγραφος 7 ΠΚ, στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.»

Αρθρο 40. Σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Σωφρονιστικού Κώδικα
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συνιστάται τριμελής επιτροπή για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα. Η επιτροπή θα επεξεργαστεί το υπάρχον σχέδιο της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 27791/17.3.2010 (Υ.Ο.Δ.Δ. 96/2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και τις υποβληθείσες Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Η επιτροπή συγκροτείται από εισαγγελικό λειτουργό και μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται με την ίδια απόφαση σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Αρθρο 41. Ενίσχυση αγροτικών φυλακών
1. Στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, ανεξαρτήτως αδικήματος, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής και εφόσον:
(α) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη.
(β) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών, έχουν ε-κτίσει πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής τους και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία (1) τακτική άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
(γ) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχουν εκτίσει πραγματικά οκτώ (8) έτη και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία (1) άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
2. Κρατούμενοι των κατηγοριών (β) και (γ) οι οποίοι δεν λαμβάνουν τακτική άδεια γιατί δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, δύνανται να μετάγονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών σε αγροτικά καταστήματα κράτησης, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής.
3. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, δύνανται να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, προμήθειας αγαθών ή προϊόντων σε καταστήματα κράτησης που διαθέτουν αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, στις οποίες απασχολούνται κρατούμενοι με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής λόγω εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα.
4. Καταργείται η υπουργική απόφαση 63021 (Β' 2124 /2012) και κάθε προηγούμενη σχετική υπουργική απόφαση.

Αρθρο 42. Εξ αποστάσεως φοίτηση κρατουμένων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με ηλεκτρονική επιτήρηση
Η παρ. 1 του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρο 11 του ν. 4312/2014(Α' 260), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση κρατουμένων σε σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εφόσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι κατάστημα κράτησης. Η άδεια χορηγείται από το Συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του παρόντος με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 παράγραφος 1 περίπτωση γ' , παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος. Για τους υποδίκους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση. Εάν το Συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του παρόντος αποφαίνεται υπέρ της χορήγησης της άδειας, αλλά υπάρχει αρνητική γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση, ο κρατούμενος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η διάταξη του άρθρου 56 παράγραφος 3 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα. Η φοίτηση καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκ-παιδευτικών Ιδρυμάτων, που δεν έχουν λάβει την ως άνω άδεια, μπορεί να γίνεται και με παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις των ανωτέρω φοιτητών ή σπουδαστών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν. Στους ίδιους φοιτητές και σπουδαστές, εφόσον έχουν με επιτυχία παρακολουθήσει το ένα τρίτο (1/3) των μαθημάτων και εργαστηρίων, κατά τους όρους που ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου επί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, μπορεί να χορηγείται άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»

Αρθρο 43. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3772/2009
1) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3772/2009 η φράση «στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται ως εξής: «στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό».
2) Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3772/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω Θεραπευτικών Καταστημάτων, η λειτουργία τυχόν παραρτημάτων για γυναίκες και νεαρούς κρατουμένους, η σύνδεση με συγκεκριμένο νοσοκομείο του Ε.Σ. Υ., τα θέματα πρόβλεψης οργανικών θέσεων, μεταφοράς και κατάταξης του υπηρετούντος ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, η καταβολής της μισθοδοσίας τους, κάλυψης κενών θέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

Αρθρο 44. Ενίσχυση Σωφρονιστικής Διοίκησης
1) Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 101/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως προς τα Καταστήματα Κράτησης επικουρεί Αυτοτελές Γραφείο Συντονισμού Φυλακών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και διαμόρφωση προτάσεων.
β) Διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Καταστημάτων Κράτησης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
γ) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας και τη διαχείριση κρίσεων.
Στο Αυτοτελές Γραφείο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ που, κατά προτίμηση, ασκεί ή έχει ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή σε Κατάστημα Κράτησης ή στην Κεντρική Υπηρεσία («Συντονιστής Φυλακών») και υπηρετούν έως δύο (2) υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας ή Καταστήματος Κράτησης.»
2) Η παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Στη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Καταστημάτων Κράτησης.»

Αρθρο 45. Θέματα εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης
1. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και οι οδηγοί αυτών, υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και τους οδηγούς αυτών, όσον αφορά στους περιορισμούς στον κυβισμό του κινητήρα τους, τον εφοδιασμό με συσκευές περιορισμού ταχύτητας και την υποχρέωση των οδηγών αυτών για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας. Εξαιρούνται δε, από τις γενικότερες διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά οχήματα του δημοσίου και υπάγονται στην κατηγορία των οχημάτων άμεσης ανάγκης.
2. Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης δύναται να εκτελεί παρεμφερή καθήκοντα εκτός των κυρίως χώρων κράτησης, τα οποία του αναθέτει ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, για όσο χρόνο δεν του χορηγείται ή του αφαιρείται ο υπηρεσιακός οπλισμός.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
Με την προτεινόµενη διάταξη (άρθρο 38 του σχεδίου νόµου) δίνεται η δυνατότητα διάθεσης σε καταστήµατα κράτησης προϊόντων που δηµεύονται ως αντικείµενα λαθρεµπορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), όπως ισχύει), για τις ανάγκες άπορων κρατουµένων. Επισηµαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός κρατουµένων δε διαθέτει τα στοιχειώδη οικονοµικά µέσα, ενώ και η ιδιαίτερη στενότητα των δηµοσίων οικονοµικών δεν επιτρέπει την κάλυψη µε επάρκεια των σχετικών αναγκών, οι δε δωρεές κοινωνικών, θρησκευτικών ή άλλων φορέων καλύπτουν µερικώς µόνο τις σχετικές ανάγκες.
Με την επόµενη διάταξη (άρθρο 39 του σχεδίου νόµου) επέρχονται δύο βασικές τροποποιήσεις στο ισχύον Προεδρικό Διάταγµα που προβλέπει την πιλοτική εφαρµογή του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης: α) Επεκτείνεται η δυνατότητα εφαρµογής του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε πρόσθετες περιπτώσεις κρατουµένων που προβλέφθηκαν µε νεότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις (άρθρο 11 του ν. 4312/2014 και άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 4322/2015). β) Προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας εφαρµογής του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε κρατούµενες γυναίκες οι οποίες δεν έχουν µέχρι σήµερα περιληφθεί στην πιλοτική εφαρµογή και για τις οποίες εκτιµάται ότι µπορούν πολλαπλά να ωφεληθούν από τη δυνατότητα να παραµείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ιδίως όταν υπάρχουν τέκνα που χρειάζονται τη φροντίδα τους. Επίσης, προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας πιλοτικής εφαρµογής του θεσµού για υποδίκους που δηλώνουν µόνιµη κατοικία την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, πλέον της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής που ισχύει σήµερα, έτσι ώστε να υπάρξουν προϋποθέσεις για την ευρύτερη χρήση του µέτρου. Με την υπ. αριθµ. 27791/17.3.2010 (ΦΕΚ 96 τ. ΥΟΔΔ/ 17.3.2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων. Η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής αυτής παρατάθηκε µε την υπ. αριθµ. 116548/29.11.2010 (ΦΕΚ 391 τ. ΥΟΔΔ/ 3.12.2010) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Επειδή η επιτροπή αυτή δεν είχε συσταθεί ως Επιτροπή κατάλληλη για τη σύνταξη Κώδικα σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η σύσταση, µε το άρθρο 40 του σχεδίου νόµου, εκ νέου Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία θα έχει την ευχέρεια, αφού επεξεργαστεί το υπάρχον ήδη συνταχθέν σχέδιο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση και την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων, να ολοκληρώσει τη διατύπωση σχεδίου νέου Σωφρονιστικού Κώδικα και να υποβάλλει το σχέδιο αυτό για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος. Η Επιτροπή θα είναι ολιγοµελής προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρώσει εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος τη διατύπωση του σχεδίου νέου Σωφρονιστικού Κώδικα βασισµένη στο έργο της προηγούµενης νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Τα αγροτικά καταστήµατα κράτησης είναι ένας επιτυχηµένος θεσµός που προετοιµάζει τους κρατουµένους για την ένταξή τους στον οµαλό κοινωνικό βίο µέσω της παραγωγικής εργασίας, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της ενίσχυσης του αισθήµατος ευθύνης, του αυτοσεβασµού και της αυτοπειθαρχίας. Επιπλέον, οι κρατούµενοι εξασφαλίζουν ένα µικρό εισόδηµα για τα προσωπικά τους έξοδα και συντοµεύουν το χρόνο εγκλεισµού τους µε τον ευεργετικό υπολογισµό ποινής λόγω εργασίας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση (άρθρο 41 του σχεδίου νόµου) επιδιώκεται η αύξηση του αριθµού των καταδίκων που έχουν τη δυνατότητα να µεταχθούν για εργασία σε αυτά και κρίνονται κατάλληλοι, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια ασφάλεια. Συγκεκριµένα, απλοποιείται η διαδικασία επιλογής όσων καταδίκων εκτίουν ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) έτη - οι οποίοι σήµερα έχουν, κατά κανόνα, να εκτίσουν µικρό υπόλοιπο ποινής µετά την καταδίκη τους. Παράλληλα, διατηρούνται ουσιαστικά όλες οι εγγυήσεις που προβλέπονται για τους κρατουµένους µε ποινές κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών και ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα της αµοιβαία επωφελούς συνεργασίας φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, (όπως είναι τα καταστήµατα κράτησης, δηµόσια Νοσοκοµεία, δηµόσια ιδρύµατα κλπ), οι οποίοι θα µπορούν να επωφεληθούν από την προµή- θεια αγαθών µε χαµηλό κόστος και καλή ποιότητα, µε τις παραγωγικές µονάδες των Καταστηµάτων κράτησης, των οποίων η οικονοµική βιωσιµότητα εξαρτάται σηµαντικά από την επωφελή διάθεση των προϊόντων τους. Η εκπαίδευση των κρατουµένων συµβάλλει στις µείωση της υποτροπής, και προετοιµάζει την κοινωνική και επαγγελµατική του επανένταξη. Παράλληλα, αποτελεί θετικό παράγοντα στη εύρυθµη λειτουργία της φυλακής και τις καλές σχέσεις ανάµεσα στο σωφρονιστικό προ- σωπικό και τους κρατουµένους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση (άρθρο 42 του σχεδίου νόµου) ενισχύονται οι δυνατότητες συµµετοχής κρατουµένων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητας και ειδικότερα η φοίτηση σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, εκτός φυλακής. Ειδικότερα, σε περίπτωση υποδίκων ανατίθεται στο Πειθαρχικό συµβούλιο της φυλακής (υπό την προεδρία εισαγγελέα), το οποίο γνωρίζει καλύτερα τα δεδοµένα, να αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας, χωρίς να δεσµεύεται από τη σύµφωνη γνώµη του ανακριτή. Το άρθρο 13 του ν. 3772/2009 προβλέπει την ένταξη των θεραπευτικών καταστηµάτων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε σκοπό την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος και την πλήρη υλοποίηση των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα περί παροχή ιατρικής περίθαλψης στους κρατουµένους επιπέδου αναλόγου µε αυτό του λοιπού πληθυσµού (άρθρο 27 παράγραφος 1 Σωφρονιστικού Κώδικα).
Η παρούσα τροποποίηση (άρθρο 43 του σχεδίου νόµου) επεκτείνει τη νοµοθετική εξουσιοδότηση έτσι ώστε να µπορεί να ενταχθεί το σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού των θεραπευτικών καταστηµάτων κράτησης στο Ε.Σ.Υ. µε σκοπό να επιτευχθεί η πρόταξη του θεραπευτικού έναντι του φυλακτικού χαρακτήρα των καταστηµάτων αυτών. Η ρύθµιση αυτή ακολουθεί τις υποδείξεις των διεθνών οργανισµών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (CPT), καθώς και της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου- Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Επιπρόσθετα, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν ειδικές µονάδες (παραρτήµατα) για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των νεαρών ενηλίκων κρατουµένων.
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 44 του σχεδίου νόµου λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να επικουρείται ο Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στον τοµέα της εποπτείας της λειτουργίας και οργάνωσης των φυλακών της χώρας. Λόγω των αυξηµένων και επειγουσών αναγκών τόσο σε επίπεδο βελτίωσης της λειτουργίας και των συνθηκών κράτησης όσο και σε ζητήµατα άµεσης ανταπόκρισης σε επιχειρησιακές ανάγκες, εκτιµάται ότι είναι αναγκαία µια συµβολή επιτελικού χαρακτήρα από έµπειρο στέλεχος µε προϋπηρεσία στο χώρο της σωφρονιστικής διοίκησης. Περαιτέρω, εκτιµάται ως αναγκαία η υποβοήθηση σε ζητήµατα οριζόντιας επικοινωνίας και συντονισµού του έργου των καταστηµάτων κράτησης, µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας κατά την άσκηση της διοίκησης και την εξασφάλιση των προσφορότερων λύσεων στις ανάγκες και τα προβλήµατα που ανακύπτουν. Με την παράγραφο 2 δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αναλαµβάνουν καθήκοντα επιτελικού χαρακτήρα στην Κεντρική Υπηρεσία στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης µε κατάλληλα προσόντα και εµπειρία, µε σκοπό την αναβάθµιση του ρόλου τους και την πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού. Τα οχήµατα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις µεταγωγές κρατουµένων από και προς τα δικαστήρια και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύµατα, για περιπολίες και καταδίωξη υπόπτων ατόµων ή οχηµάτων πέριξ των Καταστηµάτων Κράτησης. Για το λόγο αυτό εξοµοιώνονται µε τα οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η παρούσα ρύθµιση (άρθρο 45) διευκολύνει σηµαντικά το έργο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης, ενώ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς, από τους οποίους αφαιρέθηκε ο οπλισµός, σε παρεµφερή καθήκοντα, ανάλογα µε τις ανάγκες του Καταστήµατος Κράτησης. (legalnews24.gr)

Σχόλια