Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

Επί του ερωτήματος αν οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ πρέπει να προχωρούν στην διαδικασία βεβαίωσης του ποσού του επιβληθέντος προστίμου κατά τις σχετικές διατάξεις, σε περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, όταν υπάρχει
διατακτικό δικαστικής απόφασης για αναστολή εκτέλεσης της Πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτος. Σύμφωνα με την υπ αρ. 291/2016 Γνωμοδότηση, οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ οφείλουν, σε περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, να τηρούν τη διαδικασία της ταμειακής ή «εν στενή εννοία» βεβαίωσης του ποσού του επιβληθέντος προστίμου, κατά τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για αναστολή εκτέλεσης της πράξης επιβολής προστίμου, όταν στο διατακτικό της απόφασης αναγράφεται ότι αναστέλλει «κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσοτέρων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής αυτής», καθόσον η αναστολή δεν αφορά την ταμειακή βεβαίωση, αλλά στη λήψη αυτών των μέτρων. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια