Νόμιμη η δημοσίευση του ΔΣ Εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και όχι στο ΦΕΚ για τη συμμετοχή της ΑΕ σε διαγωνισμό (ΝΣΚ)

Στο ερώτημα εάν Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) που συμμετείχαν σε διαγωνισμό χωρίς δημοσίευση του τελευταίου ΔΣ στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ. όπως αναφέρεται στην διακήρυξη αλλά με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο διαγωνισμό ή θα πρέπει να αποκλειστούν από την περαιτέρω διαγνωστική διαδικασία, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο Κράτους με την υπ’αρ. 49/2016 Γνωμοδότηση. Το ΝΣΚ
δέχτηκε εν προκειμένω ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4250/2014, η (παρά τους όρους της διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού), δημοσίευση της ανακοίνωσης του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου και της νόμιμης εκπροσώπησης ανώνυμης εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και επομένως είναι νόμιμη η συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό. Όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση, «η ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και εξοικονόμησης πόρων σχετικά με τις πράξεις δημοσιότητας των ΑΕ επιβάλει τη δημοσίευση όλων των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ.». Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου