Επανεγγραφή συζύγου ως προστατευόμενου μέλους οικογένειας σε κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ παρά την προηγούμενη διαγραφή της

Σύζυγοι ασφαλισμένων στο ταμείο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη ότι το εν λόγω ταμείο αρνήθηκε να τις εγγράψει ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένων καθώς οι ίδιες είχαν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και είχαν διαγραφεί από το ταμείο. Συγκεκριμένα το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, Τομέας Υγείας και Πρόνοιας Μηχανικών και ΕΔΕ, απάντησε σε κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες ότι δεν μπορεί να εγγραφεί ως προστατευόμενο μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου συζύγου της, επειδή
είχε συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης και μπορούσε να ασκήσει το προαιρετικό δικαίωμα επανεγγραφής στον κλάδο υγείας ως άμεσο μέλος μετά από παύση επαγγέλματος και εφόσον δεν ασφαλίζονται ιατροφαρμακευτικά σε άλλον ασφαλιστικό φορέα».
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι η ύπαρξη προαιρετικού δικαιώματος εγγραφής στον κλάδο υγείας δεν συνιστά άμεσο δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης για τον κλάδο ασθένειας, το οποίο αποκλείει την υποχρεωτική ασφάλιση κάποιου ως μέλους οικογενείας. Υπ’ αυτό το πρίσμα ο Συνήγορος του Πολίτη αμφισβήτησε τη νομιμότητα της άρνησης του ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ να εγγράψει την ενδιαφερομένη ως μέλος οικογένειας του συζύγου της και ζήτησε επανεξέταση της στάσης του ταμείου σε αυτό το ζήτημα. 
Η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών & ΕΔΕ, με την υπ’ αρ. 1272/30.5.2016 απόφαση της άλλαξε τη στάση του ταμείου στο εν λόγω θέμα και δέχτηκε ότι οι μηχανικοί που έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους και διαγράφηκαν από το ΤΕΕ, έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, δεν ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και είναι σύζυγοι ασφαλισμένων μηχανικών, δύνανται κατόπιν σχετικής αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου να εγγραφούν ως έμμεσα μέλη του/της συζύγου τους στον Τομέα Υγείας Μηχανικών & ΕΔΕ. (synigoros.gr)

Σχόλια