Διαγραφή οφειλής από την ΕΥΔΑΠ και εντοπισμός πραγματικού υπόχρεου (ΣτΠ)


Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, για να διαγραφεί βεβαιωµένη οφειλή ύψους 1.658€ πλέον προσαυξήσεων από την ΕΥ∆ΑΠ. Η οφειλή αφορούσε την υδροδότηση αγροτεµαχίου στον Ασπρόπυργο, σε περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδίου, χωρίς αρίθµηση των οδών. 
Σύµφωνα µε τον πολίτη, η ΕΥ∆ΑΠ του καταλόγιζε οφειλή για αγροτεµάχιο που δεν του ανήκει. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης αγροτεµαχίου στην εν λόγω περιοχή, αλλά σε διαφορετική διεύθυνση. Επιπλέον το αγροτεµάχιό του δεν έχει υδροδοτηθεί ποτέ στο παρελθόν, καθώς δεν είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο ύδρευσης. 
Παρά την ενηµέρωση της ΕΥ∆ΑΠ και την προσκόµιση τίτλου ιδιοκτησίας, η εταιρεία αρνούνταν να διαγράψει την οφειλή, καθώς ισχυριζόταν ότι είχε διασταυρώσει τα στοιχεία της εν λόγω ιδιοκτησίας µε το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την ΕΥ∆ΑΠ τον επανέλεγχο των στοιχείων της ιδιοκτησίας, τον εντοπισµό του πραγµατικού υπόχρεου και τη διαγραφή της οφειλής. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ΕΥ∆ΑΠ ζήτησε από τον πολίτη να προσκοµίσει τοπογραφικά διαγράµµατα του αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας του και ακολούθως προέβη σε νέο έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο. 
Κατά τον νέο έλεγχο βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του επίµαχου αγροτεµαχίου και η οφειλή µεταφέρθηκε στον πραγµατικό υπόχρεο. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδικοί επιστήµονες: Αθηνά Κουτρουµάνη)

Σχόλια