Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Υπάλληλοι δημ.τομέα ιδιωτικού δικαίου: Προσμέτρηση χρόνου απασχόλησης σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Στο ερώτημα εάν στο όριο των 24 μηνών, που τίθεται με τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 του π.δ. 165/2004 για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνυπολογίζονται και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης στο φορέα σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κηρυχθεισών προσωρινά εκτελεστών και προσωρινών διαταγών που εκδόθηκαν με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η διάρκεια των
οποίων προσδιορίζεται από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης επι αιτήσεως αναίρεσης ή αναστολής εκτέλεσης που έχει ασκήσει ο φορέας κατά των αποφάσεων αυτών γνωμοδότησε το Ε Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ αρ. 76/2016 γνωμοδότηση). Σύμφωνα με το ΝΣΚ, ο συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης των υπαλλήλων δημοσίου τομέα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Στο όριο των 24 μηνών, που τίθεται με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004, δεν συνυπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης που διανύθηκαν σε εκτέλεση οριστικών δικαστικών αποφάσεων που είχαν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές και προσωρινών διαταγών που εκδόθηκαν με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (πλειοψ.). Το ερώτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3086/2002 (ομόφ). Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Ανεπίτρεπτη η φωτογράφηση κτηματικών τόμων στο κτηματολόγιο σύμφωνα με Γνωμοδότηση της ΕισΑΠ

Σύμφωνα με την υπ αρ. 5/2016 Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη νομιμότητα της φωτογράφησης των Κτηματικών Τόμων...