Δυνατότητα εγγραφής νηπίου σε δύο σχολικές μονάδες (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Στο ερώτημα εάν επιτρέπεται η εγγραφή νηπίου σε δύο σχολικές μονάδες προκειμένου η φοίτησή του στο νηπιαγωγείο να προσαρμοσθεί στις συνθήκες της επαγγελματικής ζωής της μητέρας του, η οποία ασκεί το επάγγελμα της ορθοδοντικού σε δύο πόλεις, ούτως ώστε το νήπιο να φοιτά τις μισές μέρες κάθε μηνάς σε νηπιαγωγείο της πόλης που έχει δηλωθεί από τους γονείς ως τόπος κατοικίας του και τις υπόλοιπες σε σχολική μονάδα της πόλης στην οποία μεταβαίνει η μητέρα του για λόγους
επαγγελματικούς 10-15 μέρες κάθε μήνα και σε καταφατική περίπτωση, ποια από τις δύο σχολικές μονάδες θα εκδώσει τη βεβαίωση φοίτησης του νηπίου, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην υπ’ αρ. 167/2016 Γνωμοδότηση. Επί του ερωτήματος το ΝΣΚ εξέφρασε τη γνώμη ότι κάθε νήπιο επιτρέπεται να εγγραφεί σε ένα και μόνο νηπιαγωγείο, αυτό του τόπου κατοικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 200/1998. Εγγραφή νηπίου σε δύο νηπιαγωγεία δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται, γιατί οι παιδαγωγικοί σκοποί της προσχολικής αγωγής δεν θα εξυπηρετούνταν σε περίπτωση υποβολής του νηπίου σε εναλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια