Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά σχετικά με την απόρριψη αιτήματος πολύτεκνης μητέρας για τη χορήγηση σε αυτήν ισόβιας σύνταξης πριν την κατάργηση της παροχής με τον ν. 4093/2012. Το αίτημα της ενδιαφερόμενης είχε απορριφθεί με την αιτιολογία ότι από τις σελίδες του διαβατηρίου της δεν αποδεικνυόταν η μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα. Διαπιστώνοντας ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις πλημμελειών της απορριπτικής απόφασης που
εξέδωσε η Επιτροπή Ενστάσεων και ειδικότερα εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων περί μόνιμης διαμονής και ανεπαρκής αιτιολογία, η Αρχή απέστειλε, το 2012, στον Διοικητή του ΟΓΑ έγγραφο με το οποίο ζητούσε την αναπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή προς επανεξέταση. Η Διοίκηση του Οργανισμού απέρριψε την πρόταση και η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνοντας χρήση του ευεργετήματος της νομικής βοήθειας. Το δικαστήριο δέχθηκε την ερμηνεία της έννοιας της διαμονής που είχε προτείνει και ο Συνήγορος του Πολίτη, έκρινε ότι η απορριπτική απόφαση δεν ήταν νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση στον ΟΓΑ, προκειμένου να εκδώσει απόφαση εφαρμόζοντας την δικαστική απόφαση. Η υπόθεση επανήλθε στον Συνήγορο του Πολίτη ενόψει της συμμόρφωσης της διοίκησης στην δικαστική απόφαση. Μετά από νέα παρέμβαση της Αρχής, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εξέδωσε απόφαση για την χορήγηση της παροχής στην ενδιαφερόμενη. (synigoros.gr)
Δείτε τη Σύνοψη της Διαμεσολάβησης εδώ, το έγγραφο του ΣτΠ προς τον ΟΓΑ εδώ, την απόφαση του ΣτΕ εδώ και το δεύτερο έγγραφο του ΣτΠ εδώ.

Σχόλια