Δεν υπόκειται στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ανοικτής θέσης στάθμευσης σε πιλοτή (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Επί του ερωτήματος εάν τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν.2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής , γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Η υπ’ αρ. 135/2017 Γνωμοδότηση έδωσε στο παραπάνω ερώτημα αρνητική απάντηση, δεδομένου ότι  ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης ανοικτού χώρου στάθμευσης οχημάτων δεν έχει την ιδιότητα του κυρίου,  επικαρπωτή ή νομέα, αντιθέτως ασκεί ιδιόμορφη δουλεία της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.3741/1929, δικαίωμα που δεν είναι αυθύπαρκτο, αλλά συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του κυρίου διακεκριμένης οριζοντίου ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδομής, της οποίας αποτελεί παρακολούθημα. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο ερώτημα, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.2130/1993 και δεν δύναται να επιβληθεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Σχόλια