Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας προτείνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή

Κατατέθηκε την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, η πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την κατάρτιση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς-μέλη του ανασυγκροτηθέντος ΕΣΚΑ (ενώσεις καταναλωτών και προμηθευτών, εκπροσώπους άλλων αρχών, υπηρεσιών και εταιρειών του δημόσιου τομέα) για την υποβολή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και απόψεων μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016. Πρόκειται για ένα κείμενο γενικών αρχών και κανόνων,
που στόχο έχει την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Δείτε το κείμενο του προτεινόμενου Κώδικα εδώ και την Εισήγηση του ΣτΚ εδώ

Σχόλια