Αναρτήσεις

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)

Aλλάζουν οι Κώδικες: Τροποποιήσεις στη Διοικητική Δίκη, στα Δικαστικά Παράβολα σε ΚΠολΔ και ΚΠΔ και στον Πτωχευτικό Κώδικα. Κατατέθηκε στη Βουλή το Σ/Ν

Καταργείται η άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα σύμφωνα με το ν.4442/2016

Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

Θέση Δικηγόρου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε την έκδοση του εφοπλιστή Μιχ.Ζολώτα στην Κύπρο

Η καταπολέμηση του ρατσιστικού εγκλήματος και του εγκλήματος μίσους από δικαστές, αστυνομικούς και δικηγόρους

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και ΚΠΔ με το Νόμο 4443/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4443/2016 με ενσωμάτωση Οδηγιών για την ίση μεταχείριση, την κατάχρηση της αγοράς και την προστασία των νομισμάτων

Ανακοίνωση για το μεγαρόσημο: Δεν απαιτείται προσκόμιση για την εγγραφή υπόθεσης στο πινάκιο (ΔΣΠ)

10 Δεκεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων από 1.1.2017 (ΔΣΑ)

Καθορισμός χρήσεως κοινωφελούς κτηρίου με διαθήκη

Θέσεις πέντε (5) ασκούμενων δικηγόρων στο ΔΣΘ

Εισπρακτικές εταιρίες: Η καταβολή προμήθειας από τον καταναλωτή δεν καθιστά την προθεσμιακή εξόφληση "χωρίς επιβαρύνσεις"

Παράπονα και καταγγελίες για τη συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών

Αντισυνταγματική η υπαγωγή ασφαλιστικών οργανισμών στο Νόμο των Υπερχρεωμένων

Επείγουσα ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την τακτική του Πολυμελούς

Καταργείται το επικυρώσιμο από 1.1.2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4442/2016 για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Η απόφαση στη δίκη Γιακουμάκη

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Απεργία των Δικαστικών Υπαλλήλων την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάρια Ποινικής Δικηγορίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4441/2016 για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις