Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Παράπονα και καταγγελίες για τη συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών

Kύπρος. Πρόσφατη Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφέρεται στη Συμπεριφορά Δημόσιων Λειτουργών έναντι Πολιτών. Εν προκειμένω αναφέρεται περίπτωση που ο καταγγέλλων αποτάθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας (Ε.Γ.Ε.) Αγλατζιάς για να αιτηθεί πιστοποιητικό ανεργίας ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της, προς αυτόν, παραχώρησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε). Όπως υποστηρίζει, η συμπεριφορά της Λειτουργού που τον εξυπηρέτησε, ήταν προσβλητική και υποτιμητική προς τον ίδιο εξαιτίας…Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...