Παράπονα και καταγγελίες για τη συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών έναντι πολιτών

Kύπρος. Πρόσφατη Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφέρεται στη Συμπεριφορά Δημόσιων Λειτουργών έναντι Πολιτών. Εν προκειμένω αναφέρεται περίπτωση που ο καταγγέλλων αποτάθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας (Ε.Γ.Ε.) Αγλατζιάς για να αιτηθεί πιστοποιητικό ανεργίας ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της, προς αυτόν, παραχώρησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε). Όπως υποστηρίζει, η συμπεριφορά της Λειτουργού που τον εξυπηρέτησε, ήταν προσβλητική και υποτιμητική προς τον ίδιο εξαιτίας…Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια