Αναρτήσεις

Η χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη μόνιμων αναγκών αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο (ΔΕΕ)

Ακύρωση πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα (ΔΠρΑθ)

Προειδοποιήσεις της ΕΕ για μη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις ποινικές κυρώσεις κατάχρησης της αγοράς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Απόφαση-εισήγηση του ΤΑΝ προς το Δ.Σ του ΕΤΑΑ για παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 31-12-2016

Η ανακοίνωση της Ολομέλειας για την αναστολή της αποχής των δικηγόρων

Οριστικό τέλος της αποχής κάθε μορφής των δικηγόρων από 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η πώληση υπολογιστή εξοπλισμένου με προεγκατεστημένα λογισμικά δεν συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική (ΔΕΕ)

Ανατροπή στις εκποιήσεις ακινήτων φέρνει απόφαση δικαστηρίου της Κύπρου

Απόρριψη αίτησης αναστολής κατά απόφασης Υφ. Αθλητισμού με την οποία επιβλήθηκε σε ΠΑΕ πρόστιμο και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων (ΔΕφΑθ)

Καταδίκη της Κύπρου για την έλλειψη αποτελεσματικού και γρήγορου ένδικου μέσου αμφισβήτησης της νομιμότητας κράτησης Σύριου υπηκόου (ΕΔΔΑ)

Aναστολή άσκησης νομικής δραστηριότητας από μη δικηγόρο και εταιρία

Δικαστικές κόντρες στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Επιδίκαση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης απαγόρευσης δόμησης (ΔΠρΑθ)

Έκδοση γραμματίου για παραστάσεις σε ένορκη βεβαίωση

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Κατηγορούμενος πέταξε το ευαγγέλιο στην εισαγγελέα της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Θεσσαλονίκης

Καταργείται η θανατική ποινή στην Κύπρο

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της ΕΕ που έχουν κυκλοφορήσει στο έδαφός τους την ίδια προστασία έναντι της εκδόσεως με εκείνη που παρέχουν στους ημεδαπούς (ΔΕΕ)

Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικαστών. 98 οι θέσεις, τον Οκτώβριο οι εξετάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Μία Κύπρια Δικαστής ανάμεσα στους 14 νέους δικαστές που διορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας