Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Προειδοποιήσεις της ΕΕ για μη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Κύπρος: Ενώπιον δεκάδων προειδοποιητικών επιστολών από την ΕΕ για μη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο βρίσκεται η Κύπρος, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών να θέτει το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται, σε αρκετές περιπτώσεις, στην κατάθεση ενώπιον του κοινοβουλίου εναρμονιστικών και άλλων νομοθετημάτων, με αποτέλεσμα τη μη διεξοδική και επαρκή μελέτη τους, από τη Βουλή, λόγω
του κατεπείγοντος του χαρακτήρα τους. Μέχρι την 31 Αυγούστου έπρεπε να είχαν περάσει 41 εναρμονιστικά νομοσχέδια, από τα οποία δεν έχει περάσει ούτε ένα. Διαβάστε περισσότερα στο philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...