Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Aναστολή άσκησης νομικής δραστηριότητας από μη δικηγόρο και εταιρία

Ο Ειρηνοδίκης Λάρισας εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής άσκησης από  εταιρία που διαφημίζει νομικές υπηρεσίες οποιασδήποτε νομικής δραστηριότητας συναφούς με την παροχή οποιωνδήποτε δικηγορικών-νομικών εργασιών μετά από αίτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Ειδικότερα στους καθ’ ων η αίτηση απαγορεύτηκε να προβαίνουν για λογαριασμό τρίτων στις στο ιστορικό της
αίτησης αναφερόμενες ενέργειες (υπογραφές παραγγελιών επίδοσης δικογράφων κλπ.) καθώς και στη σχετική περί αυτών οποιασδήποτε μορφής και δη ηλεκτρονικής, διαφήμιση, ενώ διατάχθηκε και η άμεση προσωρινή απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων και υποχρέωθηκαν οι καθ’ων να αναρτήσουν ηλεκτρονικά την προσωρινή διαταγή. Διαβάστε περισσότερα στο dslar.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Μετατροπή συνολικής ποινής κάθειρξης επτά ετών σε χρηματική

Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 454/2016 (ποιν.):  Ως περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που είναι ανώτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα ...