Καταδίκη της Κύπρου για την έλλειψη αποτελεσματικού και γρήγορου ένδικου μέσου αμφισβήτησης της νομιμότητας κράτησης Σύριου υπηκόου (ΕΔΔΑ)

ΕΔΔΑ: Mefaalani ν. Κύπρος (προσφυγές αρ. 3473/11 και 75381/11): Η υπόθεση αφορά κράτηση εν αναμονή απέλασης ενός Σύριου υπηκόου από Κύπρο προς τη Συρία. Ο προσφεύγων έχοντας ζήσει στην Κύπρο και παντρευτεί εδώ και αρκετά χρόνια Κύπρια υπήκοο - με την οποία αργότερα χώρισε - απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα το 2000. Το 2007 οι κυπριακές αρχές αποφάσισαν να του αφαιρέσουν την κυπριακή υπηκοότητα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, διαπιστώνοντας ότι είχε εμπλακεί σε
λαθρεμπόριο τσιγάρων και στη διακίνηση των παράνομων μεταναστών μεταξύ της Συρίας και  Κύπρου. Η προσφυγή του κατά της αποφάσεως αυτής απορρίφθηκε και η έφεσή του απορρίφθηκε τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο το Μάιο του 2011.
Ενώ η υπόθεση εκκρεμούσε, εκδόθηκαν εναντίον του εντάλματα κράτησης και απέλασης τον Αύγουστο του 2010, κατά των οποίων κατέθεσε προσφυγή. Ζήτησε επίσης προσωρινή διαταγή για την αναστολή της απέλασής του. Το Δεκέμβριο του 2010 απέσυρε την αίτησή του για αναστολή της απέλασης του, επειδή αποφάσισε να αφήσει την Κύπρο εθελοντικά. Ο προσφεύγων απευθύνθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο για επανεξέταση της απόφασης κράτησης, υποστηρίζοντας ότι είχε παράνομα παραταθεί. Στις 29 Ιανουαρίου του 2011 απελάθηκε στη Συρία.
Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ότι η κράτησή του ήταν παράνομη, κατά παράβαση του άρθρου 5 § 1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) και ότι ο ίδιος δεν είχε πρόσβαση στην άσκηση ενός αποτελεσματικού ένδικου μέσου ώστε να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της κράτησής του, κατά παράβαση του άρθρου 5 § 4 (δικαίωμα σε γρήγορη δικαστική απόφαση για τη νομιμότητα ή μη της κράτησης) της Σύμβασης.
Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 § 1, ωστόσο δέχτηκε ότι υπήρξε όντως παραβίαση του άρθρου 5 § 4 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε στον προσφεύγοντα δίκαιη ικανοποίηση 6.500 ευρώ (ηθική βλάβη). Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια