Καταργείται η θανατική ποινή στην Κύπρο

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου στην πρώτη συνεδρία της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου ενέκρινε την 10η τροποποίηση του Συντάγματος, διαγράφοντας την παράγραφο 2 του άρθρου 7 που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής. Συγκεκριμένα το άρθρο 7 παρ.2 προέβλεπε: "Ουδείς αποστερείται της ζωής αυτού, ειμή εις εκτέλεσιν ποινής επιβληθείσης δι’ αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου δι’ αδίκημα, δι’ ο προβλέπεται η ποινή
αύτη υπό του νόμου. Νόμος δύναται να προβλέψη τοιαύτην ποινήν μόνον εις τας περιπτώσεις φόνου εκ προμελέτης, εσχάτης προδοσίας, πειρατείας κατά το διεθνές δίκαιον και επί αδικημάτων τιμωρουμένων δια ποινής θανάτου συμφώνως τω στρατιωτικώ ποινικώ νόμω".
Υπέρ της ψήφισης τάχθηκαν 49 από τους παρόντες βουλευτές όλων των κομμάτων, ενώ αποχή ψήφισαν οι βουλευτές του κόμματος ΕΛΑΜ. Στο προοίμιο της διάταξης αναφέρεται ότι «η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος δικαίου που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα το δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητας αντιτίθεται ως θέμα αρχής στην επιβολή θανατικής ποινής». Η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Κύπρο ήταν αυτή των Ζαχαρία Χαμπή, Μιχάλη Χειλετικού και Λαζαρή Δημητρίου, που είχαν καταδικαστεί για φόνο και απαγχονίστηκαν στην Κεντρική Φυλακή της Λευκωσίας. 

Σχόλια