Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ανατροπή στις εκποιήσεις ακινήτων φέρνει απόφαση δικαστηρίου της Κύπρου

Κύπρος: Ανατροπή στις παλιές υποθέσεις εκποιήσεων ακινήτων έφερε η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αιφνιδιάζοντας τις τράπεζες. Ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, το Δικαστήριο με απόφασή του ημερομηνίας 12/9/2016 διέταξε την ακύρωση της διαδικασίας εκποίησης ακινήτων όπως αυτή προβλέπεται με βάση τον νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Επιπλέον αποφάσισε και την ακύρωση ή και τον παραμερισμό της
ειδοποίησης «Τύπος Ι». Ουσιαστικά με τη δικαστική απόφαση επηρεάζονται αρκετές υποθέσεις από τις 3.000 περίπου που εκκρεμούσαν στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για παλιές υποθέσεις με τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα αποφάσισαν να ξεκινήσουν τους πλειστηριασμούς. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο με την επίμαχη απόφαση αποφάνθηκε ότι η νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις που έχει ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση. –Διαβάστε περισσότερα στο philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...