Νομοθεσια

-O ελληνικός νόμος για το Brexit - N.4652/2020
-N.4624/2019: Ο νέος Νόμος για τα Προσωπικά Δεδομένα και τον GDPR
-Δημοσιεύθηκε ο Ν.4531/2018 με αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και για την Κύρωση της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας
-Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης εντός της εσωτερικής αγοράς
-Αποζημίωση στο Εργατικό Ατύχημα: Τί προβλέπει ο νέος Νόμος 4512/2018
-Κωδικοποίηση του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών
-Ο νέος Νόμος 4509/2017 με αλλαγές στους Κώδικες: Νέα ρύθμιση στο Συναινετικό Διαζύγιο, τροποποιήσεις σε ΠΚ, ΚΠΔ, ΑΚ, ΚΠολΔ, ΚΔΔ, ΠΔ 18/89, Κωδ.Δικηγόρων
-Ο νέος Νόμος 4491/2017 για την Νομική Αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και άλλες διατάξεις
-Νέος Νόμος 4487/2017: Η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
-Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης
-Νέα Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4478/2017 με αλλαγές στον Κώδικα Ποιν.Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα και άλλες ποινικές διατάξεις
-Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Αναγκαστική Εκτέλεση) με το Ν.4475/2017
-Τα δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων σε διερμηνεία και μετάφραση στην ποινική διαδικασία. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι δικηγόροι τους
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4474/2017 με φορολογικές διατάξεις
-Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4472/2017 που προβλέπει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ (πλειστηριασμοί) και Πτωχ.Κώδικα
-Αλλαγές στις πειθαρχικές ποινές απομόνωσης ανηλίκων κρατουμένων με εγκύκλιο του Υπ. Δικαιοσύνης
-Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (εγκύκλιος)
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών: Τί προβλέπει για τη διαδικασία ρύθμισης, τους διαμεσολαβητές και τους δικηγόρους
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4468/2017. Υποχρεωτική αργία η 1η Μαϊου
-Η νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Εγκύκλιος)
-Καθορισμός και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση των δασικών χαρτών (ΥΑ)
-Ψηφίστηκε το σ/ν με τροποποιήσεις στη δασική νομοθεσία: Στις 30 Ιουνίου 2017 η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις πόθεν έσχες
-Ανάκληση διαγραφής λυθείσης και εκκαθαρισθείσης ΑΕ από το Μητρώο ΑΕ για την ταμειακή βεβαίωση σε βάρος της οφειλών προς το Δημόσιο
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16
-Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ασφάλιση προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ
-Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής (YA)
-Σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
-Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα: Πρόστιμο 1500 ευρώ για όσους καπνίζουν στο αυτοκίνητο παρουσία παιδιών
-Εισαγωγή στοιχείων αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ από 1η Μαρτίου 2017
-Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4451 και 4452/2017
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4449/2017 για τον Υποχρεωτικό Έλεγχο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
-Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4445/2016 με αλλαγές στο νόμο του νέου ασφαλιστικού 4387/2016. Καταργείται το επικυρώσιμο
-Καταργείται η άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα σύμφωνα με το ν.4442/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4443/2016 με ενσωμάτωση Οδηγιών για την ίση μεταχείριση, την κατάχρηση της αγοράς και την προστασία των νομισμάτων
-Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και ΚΠΔ με το Νόμο 4443/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4442/2016 για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4441/2016 για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4438/2016 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Στεγαστικά Δάνεια
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4429/2016. Τί προβλέπει για την αύξηση των θέσεων των δικαστών
-Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΠΔ 101/2016)
-Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
-Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι Νόμοι 4415 & 4416/2016
-Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι Νόμοι 4412 και 4413/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Παραχώρησης
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4410/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4411/2016 με τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Δικηγόρων, ΚΠΔ και ΚΠολΔ
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4409/2016 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30 & άλλες διατάξεις. Τί προβλέπει για τις δηλώσεις "πόθεν έσχες"
-Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4407 και 4408/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4403/2016. Τί προβλέπει για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
-Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέοι Νόμοι 4400, 4401 και 4402/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
- Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι Νόμοι 4394, 4395 και 4396/2016
-Εγκύκλιος για την Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα
-Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4390/2016 που προβλέπει νέα παράταση για την πώληση των "κόκκινων" δανείων μέχρι 15 Ιουνίου
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 59/2016 για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται
- Νέα Οδηγία σχετική με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4387/2016 για το Νέο Ασφαλιστικό και άλλες διατάξεις
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4386/2015. Προβλέπει παραχώρηση χρήσης ολυμπιακών ακινήτων στο Υπ. Δικαιοσύνης
-Νέος Κανονισμός και Οδηγίες για τα Προσωπικά Δεδομένα
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4385/2016
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4384/2016. Παράταση της προθεσμίας για κατάθεση των δικαιολογητικών του Νόμου Κατσέλη μέχρι 30 Ιουνίου
-Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι Νόμοι 4381, 4382 και 4383/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4380/2016: Νέα αναστολή μέχρι 15 Μαϊου για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
-Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4379/2016
-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4378/2016 για την ενσωμάτωση Οδηγιών για φορολογικά θέματα και άλλες διατάξεις
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4375/2016 για τους πρόσφυγες. Ιδρύεται νέα "Αρχή Προσφύγων"
- Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για το προσφυγικό
- Άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Ελλάδα από πολίτες της ΕΕ. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία των εξετάσεων
- Νέος Κανονισμός για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας συνόρων του Σένγκεν)
- Η νέα Εγκύκλιος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα (ΦΕΚ)
- Νέα Οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα παράστασης του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη
- Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ που θέτει κανόνες στις Τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4371/2016: Νέα αναστολή μέχρι 15 Απριλίου για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
- Οι τροποποιήσεις στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση με το Νόμο 4364/2016
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4370/2016 για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4367/2016 για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών
- Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού Συμβολαιογράφων (ΦΕΚ)
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4366/2016 που προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για το Νόμο Κατσέλη
- Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4360/2016 για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μέτρων προστασίας στις ποινικές διαδικασίες
- Oι σημαντικότεροι νόμοι που ψηφίστηκαν το 2015
- Νόμος 4356/2015 για το Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις
- Nέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταχώριση σημάτων
- Νόμος 4355/2015 για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από κράτος-μέλος
- Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη σύμφωνα με το άρ.9 παρ.2 του ν.3869/2010
- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση για τη διαδικασία δέσμευσης και κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο
- Νόμος Υπερχρεωμένων: Απόφαση καθορισμού προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.2
-Νόμος 4342/2015 με συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση οδηγιών και άλλες διατάξεις
Νόμος 4334/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης
ΠΔ 35/2015 Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών ποινικού μητρώου
Νόμος 4322/2015 - Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων
ΠΔ 28/2015: Κώδικας Πρόσβασης σε Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία
Ο νόμος 4321/2015 για τη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014
Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες - Υπουργική Απόφαση
O Νόμος 3758/2009 για τις εισπρακτικές εταιρίες
Οι νέες ρυθμίσεις στις εμπορικές μισθώσεις με το ν.4242/2014
Ειδική διοικητική διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή
Ο νόμος 4239/2014 για την ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της πολιτικής και ποινικής δίκης
Ο νόμος 4236/2014 με αλλαγές στην ποινική δικονομία
Παράσταση του Δημοσίου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
Ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων
Ενδικοφανής προσφυγή για φορολογικές διαφορές (ΠΟΛ 1002/2013)
Άσκηση δεύτερης προσφυγής κατά το αρ.70 ΚΔΔ
Τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ σχετικά με την ηλεκτρονική επιτήρηση
Ρύθμιση του ν.4198/2013 για τις εκκρεμείς διοικητικές δίκες αλλοδαπών
Τροποποίηση διατάξεων κωδικοποιημένης νομοθεσίας για τα δημόσια έργα
Παραγραφή αδικημάτων: Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4198/2013
Nέες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ και κατάργηση άρθρων του ΑΚ
Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής για φορολογικά πρόστιμα στη Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων - Τί προβλέπει η εγκύκλιος
Το νέο άρθρο 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Oι αλλαγές στο κτηματολόγιο με το ν.4164/2013
Το νομικό πλαίσιο για τα "spam"
Το νομικό πλαίσιο της επίταξης
Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών
Βασικό νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο
O νέος νόμος για τα σήματα
Οι αλλαγές στο διαζύγιο με το ν.4055/2012
Διαφήμιση δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών. Τί προβλέπει ο πρόσφατος νόμος
Τροποποιήσεις Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα
Δικαστική Απέλαση

Σχόλια