Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4356/2015 για το Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 181/24-12-2015) ο Nόμος 4356/2015 με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το σύμφωνο συμβίωσης και σχετικές με αυτό τροποποιήσεις σε άρθρα του Αστικού Κώδικα (1354, 1462, 1463 και 1576). Επισης ο νόμος προβλέπει τη σύσταση εθνικού συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τροποποιήσεις και κατάργηση άρθρων στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 56, 81Α, 100, 110Α, 124, 126, 127, 292, 298, 347 361Β) στον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (59, 113, 279, 340, 478, 497, 578), τροποποιήσεις στον Νόμο περί Αστικής Ευθύνης του Τύπου (ν.1178/1981), ρυθμίσεις σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης και διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...