Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4366/2016 που προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για το Νόμο Κατσέλη

Στο Άρθρο Τρίτο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ Α’18/15-2-2016) προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 4 Μαϊου 2016 για την υποβολή των δικαιολογητικών της υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη (3869/2010) για όσες αιτήσεις ήταν εκκρεμείς μέχρι και τις 19/8/2015. Η διάταξη έχει ως εξής:
«1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου,
όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
Δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου 4366/16 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του...