Η νέα Εγκύκλιος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. ΠΟΛ. 1033/2016 για τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρμόδια για τη διασταύρωση των ηλεκτρονικών αρχείων και τον εντοπισμό των
ανασφάλιστων οχημάτων είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε.  Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη και του ιδιοκτήτη του στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Π.δ. 237/1986. Διαβάστε την εγκύκλιο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια