Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4379/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α’ 63/12-4-2016) ο Νόμος 4379/2016 για την Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις. Ο νόμος εκτός από την παραπάνω Συμφωνία, περιέχει ακόμα διατάξεις για την καταβολή αποζημίωσης για μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, για τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικού λογαριασμού για την αρωγή των
προσφύγων, ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας και χρηματοδότησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ», καθώς και τροποποίηση του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις». Δείτε το νόμο 4379/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...