Σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ από 22.3.2017 ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969). Ο Κώδικας περιλαμβάνει βασικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται στις σχέσεις καταναλωτών και προμηθευτών. Κατά τούτο συνιστά εξειδίκευση του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, με ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά, ενσωματώνοντας την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Δείτε τον Κώδικα όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου