Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4385/2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’79/27-4-2016) ο Νόμος 4385/2016 με θέμα την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής με σκοπό την αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία, που υπογράφηκε στη Σόφια, στις 25 Μαΐου 2015. Κύριος σκοπός της τριμερούς συμφωνίας είναι η ίδρυση Κοινού Κέντρου Επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και συνδρομή των αστυνομικών, συνοριακών και
τελωνειακών αρχών των συμβαλλόμενων κρατών στις δραστηριότητές τους. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά