Αναρτήσεις

Η Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά ύλης στους δικηγόρους (ΦΕΚ)

Αναγκαστική εκτέλεση: Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει η επισπεύδουσα όταν έχει λάβει χώρα οιονεί καθολική διαδοχή, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5108/2024 για την ενοποίηση των δικαστηρίων

Θέση Δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών 'Δημόκριτος'

Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέση Νομικού στον Δήμο Αιγάλεω

Συντριπτικό "όχι" των δικηγόρων στο νέο δικαστικό χάρτη: Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος

Δικαστικός χάρτης και ενοποίηση πρωτοβάθμιων αστικών δικαστηρίων : Περισσότερα προβλήματα γεννώνται!

Ο Γολγοθάς της δικαιοσύνης

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 για τις στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Αξίωση επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν από δανειολήπτη σε τράπεζα βάσει καταχρηστικής ρήτρας: Χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής της αξίωσης (ΔΕΕ)

Δίκαιο και Πολιτική

Απορρίφθηκε προσφυγή κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ : Παραβίαση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών απο τα δημόσια νοσοκομεία

Παράνομες ενέργειες και παραλείψεις ιατρών νοσοκομείων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από το θάνατο ασθενούς (ΔΕφΙωαν)

Έφεση κατά απόφασης που απορρίπτει την αγωγή λόγω μη καταβολής του δικαστικού ενσήμου (ΑΠ)

Νέα οδηγία για την εργασία σε διαδικτυακές πλατφόρμες

Πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στη Δ.ΥΠ.Α.

Ηλεκτρονικές επιδόσεις εγγράφων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια προς το Ελληνικό Δημόσιο

Κατάπτωση παραβόλου προδικαστικής προσφυγής σε περίπτωση παραίτησης - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης του Πρακτικού της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΣτΕ)

Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020

6ήμερη καθολική αποχή των δικηγόρων για το νέο δικαστικό χάρτη προτείνει η Ολομέλεια στους Δικηγορικούς Συλλόγους

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά