Αναρτήσεις

Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης Δήμου: Μη θεμελιώση της καθολικής διαδοχής του εναγόμενου Δήμου στα δικαιώματα και υποχρεώσεις δημοτικής επιχείρησης (ΜΕφΠατρών)

Ανεξαρτησία και αμεροληψία δικαστή που διορίστηκε επί κομμουνιστικού καθεστώτος (ΔΕΕ)

Η συμφωνία άφεσης χρέους ως σύμβαση ελευθερώσεως (ΑΠ)

Προαγωγές Εφετών, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών

Ειδικά ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού

Χρήση της ηλεκτρονικής σφραγίδας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων στο ΟΣΔΔΥΔΔ

Χρηματική αποζημίωση σε βάρος τράπεζας για παράνομες χρεώσεις και ανατοκισμούς

Δημοσιονομική διόρθωση σε βάρος επιχείρησης λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης περί μη μεταβίβασης περιουσίας για 5 έτη - Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ (Ελεγκτικό Συνέδριο)

Δικαιώθηκε και στο εφετείο ο ΔΣΑ για την απώλεια 90.000 € από το ταμείο του Συλλόγου το 2017

Θέση Δικηγόρου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Επιστροφή εισφορών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως στον e-ΕΦΚΑ (ΣτΠ)

Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή για ρατσιστικές και ξενοφοβικές δηλώσεις

Φορολογικός έλεγχος: Οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» που δικαιολογούν την επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής (ΔΠρΑθ)

Απόρριψη αίτησης Ασφ.Μέτρων για αναστολή διαταγής πληρωμής, διαδικασίας εκτέλεσης και προσωρινής δικ. προστασίας μη εμφάνισης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΜΠρΡόδου)

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα - Μεταρρύθμιση Απόφασης - Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση εταιρείας διαχείρισης δανείων

Συλλογική αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής κατέθεσε το ΙΝΚΑ

Πράξη ταμειακής βεβαίωσης προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (ΔΕφΑθ)

Συνέχιση της αποχής των δικηγόρων από ποινικές δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 13.5.2022

Η Αρχή της Επανορθωτικής Κρατικής Χρηματοδότησης του ΙΚΑ/e- ΕΦΚΑ : Η θεσμική εγγύηση του Συντάγματος τηρείται;

Μεταφορά συντελεστή δόμησης δυνάμει της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.3044/2002 - Αντισυνταγματικότητα- Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση κατ΄αρ. 105 ΕισΝ.Α.Κ

Κράτος μέλος μπορεί να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα με άλλα κράτη μέλη μέ μέγιστη διάρκεια 6 μηνών για λόγους δημόσιας ασφάλειας

Επιβολή προστίμου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από Τράπεζα (ΑΠΔΠΧ)

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κωδικας Οργανισμου Δικαστηριων και Καταστασης Δικαστικων Λειτουργων

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2022

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά