Δικαιώθηκε και στο εφετείο ο ΔΣΑ για την απώλεια 90.000 € από το ταμείο του Συλλόγου το 2017

Εξεδόθη τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 2110/2022), η οποία απέρριψε την έφεση τεσσάρων υπαλλήλων του ΔΣΑ κατά της υπ’ αριθ. 1187/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει δεκτή η από 1.2.2019 αγωγή του ΔΣΑ. Κατά την δικαστική απόφαση οι εναγόμενοι υπάλληλοι επέδειξαν βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 90.000 € από το ταμείο του Συλλόγου, και υποχρεώθηκαν, να καταβάλουν προς τούτο εις ολόκληρον στον ΔΣΑ, το άνω ποσό (των 90.000 €) νομιμοτόκως. Ο ΔΣΑ έχει ήδη εισπράξει μερικώς το επιδικασθέν ποσό δια συμψηφισμού (με απαιτήσεις των εργαζομένων). (πηγη dsa.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά