Θέση Δικηγόρου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει μία (1) θέση Δικηγόρου, στην Αθήνα. Η θέση θα αναφέρεται στην Συντονίστρια της Νομικής Υπηρεσίας.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιτούντων.
  • Νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών.
  • Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αιτήσεις ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, Δουβλίνο, υποστήριξη αναγνωρισμένων προσφύγων).
  • Προετοιμασία συνέντευξης και παράσταση σε αυτή ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου.
  • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων.
  • Επισκέψεις σε χώρους κράτησης πολιτών τρίτων χωρών.
  • Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς και οργανώσεις, προς υποστήριξη των αιτήσεων των εξυπηρετούμενων.
  • Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων.
  • Ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων.
  • Εκπαίδευση σε ευάλωτες ομάδες, όπως επιβιώσαντες έμφυλης βίας (GBV) και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΔΙΚΑΘ_050522

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31/05/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε και άλλες νέες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου